Geen producten (0)
Geen producten (0)
Sorteer op:  

Nieuw
Karisma 52 kleurpotloden in roletui, intensief gebruikt. Karisma, 52 kleurpotloden in roletui, intensief gebruikt.…
€ 75,00
Nieuw
Nieuw binnen! Faber Castell Black Edition 100 kleurpotloden Faber Castell Black Edition 100 kleurpotloden Kleurpotloden…
€ 54,95
Nieuw
Faber Castell Black Edition 12 kleurpotloden huidskleuren Faber Castell Black Edition 12 kleurpotloden huidskleuren…
€ 6,25
Nieuw
Derwent Studio 43 kleurpotloden, gebruikt Derwent Studio 43 kleurpotloden, gebruikt. De set bevat 30…
€ 32,50
Prismacolor Verithin kleurpotlood Het Prismacolor Verithin kleurpotlood is het hardere…
€ 1,95
Prismacolor Col erase kleurpotlood Het Prismacolor Col Erase kleurpotlood is een relatief hard,…
€ 1,95
Prismacolor technique Animal set 2 Prismacolor technique Animal set 2. Prismacolor technique…
€ 42,95
Prismacolor Col-erase 24 kleurpotloden Prismacolor Col-erase 24 kleurpotloden set .Prismacolor…
€ 30,95
Faber Castell Sparkle kleurpotloden in pastel, blik 12 stuks Faber Castell Sparkle kleurpotloden in 12 pastelkleuren De…
€ 9,00
Prismacolor technique Animal drawing set level 2 SUPERAANBIEDING: Prismacolor technique Animal drawing set…
€ 42,95
Prismacolor technique Nature drawing set level 1 SUPERAANBIEDING: Prismacolor technique Nature drawing set…
€ 47,95
Prismacolor technique Nature drawing set level 3 SUPERAANBIEDING: Prismacolor technique Nature drawing set…
€ 39,95
Faber Castell Black Edition 12 kleurpotloden neon en pastel Faber Castell Black Edition 12 kleurpotloden neon en pastel.…
€ 6,25
Prismacolor technique Animal Drawing level 3 Prismacolor technique Animal Drawing level 3 bevat een maar…
€ 42,95
Superaanbieding: Prismacolor technique Animal Drawing level 1 Prismacolor technique Animal Drawing level 1 bevat een maar…
€ 46,95
Derwent Chromaflow 72 kleurpotloden Derwent Chromaflow 72 kleurpotloden Deze nieuwe potloden van…
€ 129,00
AANBIEDING Derwent Chromaflow 24 kleurpotloden Derwent chromaflow 24 kleurpotloden. Deze nieuwe potloden…
€ 42,95 € 38,95
Prismacolor 13-delig handletteringset advanced Prismacolor 13-delig handletteringset advanced Met deze set…
€ 29,95
Lyra Rembrandt art specials 12 potloden De set Lyra Rembrandt art specials bevat een selectie uit…
€ 18,50
Derwent Metallic mixed media set Derwent metallic mixed media set. bevat 12 kleurpotloden, 6…
€ 31,50
Lyra droog wit potlood UITVERKOCHT Lyra droog wit potlood / dry white is een wit pastelpotlood…
€ 1,90
Conte Medicis extra dik potlood op oliebasis (vintage serie) Conte Medicis extra dik potlood op oliebasis (vintage…
€ 0,60
Stabilo Woody 3 in 1 Arty, set 18 potloden, puntenslijper en penseel Stabilo Woody 3 in 1 Arty, set 18 potloden, puntenslijper en…
€ 38,95
Tombow Irojiten 30 kleurpotloden set 1 Tombow Irojiten 30 kleurpotloden set 1 Hardheid potlood…
€ 58,95
Kleurpotloden

Kleurpotloden zijn tegenwoordig zeer geliefd bij iedere creatieveling. Dit is niet altijd zo geweest. Het duurde tot de jaren 60 van de vorige eeuw voordat men inzag dat kleurpotloden een volwaardig middel was om kunst te maken. Het populaire Faber Castell Polychromos kleurpotlood was toen al 50 jaar op de markt.

De populariteit heeft het kleurpotlood vooral te danken aan het gebruikersgemak. Je neemt het zo mee op reis, je hebt veel meer controle over het medium dan een kwast, het droogt niet uit etc.

Met kleurpotloden kun je makkelijk uw eigen stijl uitdrukken: gedetailleerd, realistisch of abstract is allemaal mogelijk met kleurpotloden.

Kleurpotloden kunnen ook worden gecombineerd met andere media, zoals grafiet, stiften, gelpennen, aquarel, pastels en gouache!

Kwaliteit

Bij het kopen van kleurpotloden is de belangrijkste beslissing die u zult nemen; Koop ik kleurpotloden van studiekwaliteit of kunstenaarskwaliteit.

Als uw budget het toelaat koop dan potloden van kunstenaarskwaliteit. Ze mengen/burnishen beter en bevatten meer pigment, waardoor rijkere kleuren ontstaan dan bij studiekwaliteit potloden.

Everycolor verkoopt van veel merken ook de kleuren los, zodat u geleidelijk het hele kleurengamma van een type potlood kunt opbouwen.

Consistentie: zacht versus hard

Samenvattend komt uw voorkeursconsistentie deels neer op persoonlijke voorkeur en de kunststijl die u leuk vindt. De meeste mensen, vooral beginners, zullen de voorkeur geven aan een zacht kleurpotlood dat levendige kleuren soepel en gemakkelijk op papier neerlegt en beter te mengen is. Sommigen geven misschien de voorkeur aan een steviger potlood, waarmee je meer gedetailleerd werk kunt maken.

De consistentie van de stift kan, afhankelijk van de specifieke combinatie van ingrediënten die de fabrikant heeft gebruikt, per merk en potloodtype verschillen,

De meeste potloden van kunstenaarskwaliteit zijn zachter dan studiekwaliteit potloden, omdat ze minder bindmiddel en vulmiddel en meer pigment bevatten. Een nadeel van zachte potloden is dat de punt snel minder scherp wordt en dat ze daardoor vaker moeten worden geslepen.

Harde kleurpotloden zijn meer geschikt zijn voor gedetailleerde tekeningen (zoals bij bijvoorbeeld haar en vacht). Deze harde potloden zijn ook in kunstenaarskwaliteit te koop.

Soorten kleurpotloden

Er zijn drie hoofdtypen kleurpotloden: op was gebaseerd, op olie gebaseerd en in water oplosbaar. De in wateroplosbare potloden of aquarelpotloden beschrijven we bij de desbetreffende categorie.

Kleurpotloden op wasbasis

De meeste kleurpotloden zijn op was gebaseerd. De was geeft het potlood een gladde textuur waardoor het pigment over het oppervlak kan vloeien en beter op de ondergrond hecht.

Potloden op wasbasis zijn verkrijgbaar in een breed scala aan consistenties. Omdat potloden op wasbasis zo gewoon zijn, is er waarschijnlijk altijd een potlood wat bij uw wensen en budget past.

Het enige nadeel van kleurpotloden op wasbasis is wasbloei. Wasbloei is een natuurlijk oxidatieproces dat ervoor kan zorgen dat de was naar de oppervlakte van het kunstwerk komt en een bleke waas achterlaat. De kans hierop is groter als je veel lagen opbrengt of met donkerder kleuren werkt.

Kunstenaars die veel donkere kleuren en dikke lagen gebruiken, zouden daarom kleurpotloden op oliebasis moeten overwegen.

Kleurpotloden op oliebasis.

Bij kleurpotloden op oliebasis wordt van olie gebruik gemaakt om het pigment te binden. Ze hebben hierdoor een iets andere consistentie.

De meeste potloden op oliebasis zijn een beetje steviger dan veel potloden op wasbasis, maar nog steeds zachter dan potloden van studiekwaliteit. De stevigere stift betekent ook dat ze minder snel breken en minder vaak hoeven te worden geslepen.

Potloden op oliebasis hebben echter enkele nadelen. Ze geven iets meer af en zijn moeilijker te wissen.

Potloden op oliebasis zijn niet inherent beter of slechter dan hun tegenhangers op wasbasis. Illustratief is dat de meeste fabrikanten geen nadruk leggen of het door hen verkochte potlood op olie- of wasbasis is.

 

Coloured pencils

Coloured pencils are now very popular with every creative person. This has not always been the case. It was not until the 1960s that people recognized that coloured pencils were a fully-fledged means of making art. The popular Faber Castell Polychromos coloured pencil had already been on the market for 50 years.

The popularity of the coloured pencil is mainly due to its ease of use. You can take it with you on a trip, you have much more control over the medium than a brush, it doesn't dry out, etc.

With coloured pencils you can easily express your own style: detailed, realistic or abstract is all possible with coloured pencils.

Coloured pencils can also be combined with other mediums, such as graphite, markers, gel pens, watercolour, pastels and gouache!

Quality

When buying pencils, the most important decision you will make is; Do I buy study grade or artist grade coloured pencils.

If your budget allows, buy artist quality pencils. They blend/burnish better and contain more pigment, creating richer colours than with study grade pencils.

Everycolor also sells the colours of many brands separately, so that you can gradually build up the entire color range of a type of pencil.

Consistency: soft versus hard

In summary, your preference consistency partly comes down to personal preference and the art style you like. Most people will prefer a soft coloured pencil that lays down vibrant colours smoothly and easily on paper and is easier to blend. Some may prefer a sturdier pencil that allows you to create more detailed work.

The consistency of the lead may vary by brand and pencil type, depending on the specific combination of ingredients used by the manufacturer,

Most artist grade pencils are on the softer side than study grade pencils, as they contain less binder and filler and more pigment. A disadvantage of soft pencils is that the tip quickly becomes less sharp and therefore they have to be sharpened more often.

Hard coloured pencils are more suitable for detailed drawings (such as hair and fur, for example). These hard pencils are also available in artist quality.

Types of coloured pencils

There are three main types of crayons: wax-based, oil-based, and water-soluble. We describe the water-soluble pencils or watercolor pencils in the relevant category.

Wax-based coloring pencils

Most coloured pencils are wax based. The wax gives the pencil a smooth texture that allows the pigment to flow over the surface and adhere better to the surface.

Wax-based pencils are available in a wide variety of consistencies. Because wax-based pencils are so common, there is likely to be a pencil to suit your needs and budget.

The only downside to wax-based pencils is wax bloom. Wax bloom is a natural oxidation process that can cause the wax to rise to the surface of the artwork and leave a pale haze. The chance of this is greater if you apply many layers or work with darker colours.

Artists who use a lot of dark colours and thick layers should therefore consider oil-based pencils.

Oil-based coloured pencils.

In oil-based colouring pencils oil is used to bind the pigment. They have a slightly different consistency because of this.

Most oil-based pencils are a bit firmer than many wax-based pencils, but still softer than study-grade pencils. The sturdier lead also means they are less likely to break and require less sharpening.

However, oil-based pencils have some drawbacks. They shed a little more and are more difficult to erase.

Oil-based pencils are not inherently better or worse than their wax-based counterparts. Illustratively, most manufacturers do not emphasize whether the pencil they sell is oil- or wax-based.

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.