Geen producten (0)
Geen producten (0)
Everycolor verkoopt allerlei soorten potloden van uitsluitend A-merken, maar in prijs varierend van de Faber Castell Black Edition van € 0,60 per stuk tot de Caran d'Ache Luminance van € 3,49 per stuk.

Als een van weinigen in Nederland verkopen we Holbein, Generals, Prismacolor Premier potloden los en in sets. Voor de losse potloden van Faber Castell  rekenen we de laagste prijs van Nederland. De Prismacolor is de opvolger van de wereldberoemde Karisma. De houtskool- en grafietpotloden van Generals worden tot de absolute top gerekend. De Holbein potloden hebben de Japanse verfijning.

Wat is een potlood?

Het eerste echte potlood was het grafietpotlood. Het grafietpotlood bestaat uit een stift, gemaakt uit een mengsel van grafiet en klei, met een houten omhulsel. Het mengsel voor de stift wordt in een oven gebakken. De naam potlood komt van de voorganger van het grafietpotlood: de loodstift (het lood werd in een pot gesmolten)

Het potlood met een stift van grafiet en klei is in 1794 uitgevonden door de Fransman Nicolas-Jacques Conté (1755 - 1805). In januari 1795 verkreeg hij het Franse patent en begon de productie van het Conté-potlood.

Kleurpotloden worden sinds begin 20ste eeuw geproduceerd.

Wat is het beste potlood?

Het beste potlood bestaat niet. Het hangt helemaal van jouw voorkeuren af en wat voor eisen je aan het werk stelt. Je kunt wel stellen dat hoe goedkoper het potlood, hoe minder de intensiteit van de kleuren, mengbaarheid van kleuren en de houdbaar van het door jou gemaakte werk zal zijn. Sterker nog, vaak is goedkoop duurkoop doordat van goedkope potloden de stift eerder breekt, omdat de stift dunner is.

Everycolor heeft zogenaamde probeersets samengesteld om de diverse merken potloden uit te proberen.

Hardheden

Grafietpotloden en houtskoolpotloden worden vaak de hardheden aangegeven. De hardheid en tint van het potlood hangt af van de verhouding tussen grafiet en kaolien. Hoe meer grafiet, hoe donkerder en zachter het potlood is. Een grotere hoeveelheid kaolien maakt het potlood harder en helderder.

De hardheid wordt met symbolen aangegeven van 9H (hard)  tot en met 9xxB (zacht).

Verschillende soorten potlood

Grafietpotlood

Het grafietpotlood bestaat uit een mix van grafiet en kaolien waarmee kunstenaars realistische afbeeldingen kunnen tekenen, expressieve lijnen kunnen maken, lichtlijnen kunnen maken en meer met een enorme veelzijdigheid.

Vloeibaar grafiet

Liquid Graphite Pencil is een product waarmee je authentieke grafietpotloodeffecten en potloodschetsen kunt maken met een vloeistof. Er zijn verschillende tinten grafietpotlood. Ze zijn gemakkelijk te verdunnen met water. Het vloeibare potlood kan worden aangebracht met een penseel, penpunt of ander tekengereedschap

Houtskoolpotloden

Houtskool produceert rijke tonen en een hoog contrast. Dit specifieke potlood is brozer dan andere potloden, Het is gemakkelijk om houtskool te vervagen of helemaal van het papier te vegen als je fouten maakt. Door een ruwe textuur kan er meer houtskool aan het papier hechten

Koolstofpotloden

Carbon potlood heeft een combinatie van houtskool en grafiet. Natuurlijke koolstof wordt onderverdeeld in hard (van verkoolde houtsnippers) en zacht. Koolstofpotloden hebben een consistente zachtheid, voor superieure menging en textuur - ze laten een dikke, harde lijn achter om te wissen.

Kleurpotloden

In tegenstelling tot grafiet- en houtskoolpotloden, zijn de kernen van kleurpotloden op was- of oliebasis en bevatten ze verschillende hoeveelheden pigmenten, additieven en bindmiddelen.

Aquarelpotloden

Aquarelpotloden, ook wel wateroplosbare potloden genoemd, kunnen droog worden gebruikt - zoals normale kleurpotloden - of ze kunnen "nat" worden aangebracht om het gewenste aquareleffect te krijgen. Deze techniek kan ook worden gebruikt om kleuren samen te voegen, en veel kunstenaars zullen beide technieken in één kunstwerk toepassen.

Pastelpotlood

Het pastelpotlood heeft een kern van krijt. Dit potlood kent een hele andere werktechniek, maar worden ook veel gebruikt voor het maken van gedetailleerde en realistische portretten. Het wordt vaak in combinatie gebruikt met soft-pastels.

Vulpotlood

Het vulpotlood heeft een plastic of metalen frame dat lijkt op een balpen. Dit potlood maakt gebruik van vervangbare grafietpatronen, die naarmate ze slijten, verder worden uitgeschoven. Met een vulpotlood kunt u dunnere grafietstaven gebruiken en daardoor veel dunnere lijnen krijgen.

 

Everycolor sells all kinds of pencils from A-brands only, but they vary in price from the Faber Castell Black Edition of € 0.60 each to the Caran d'Ache Luminance of € 3.49 each.

We are one of the few in the Netherlands to sell Holbein, Generals, Prismacolor Premier and pencils individually and in sets. We charge the lowest price in the Netherlands for the loose pencils from Faber Castell . The Prismacolor is the successor of the world famous Karisma. Generals charcoal and graphite pencils are considered to be among the absolute top. The Holbein pencils have the Japanese sophistication.

What is a pencil?

The first real pencil was the graphite pencil. The graphite pencil consists of a lead, made of a mixture of graphite and clay, with a wooden casing. The mixture for the marker is baked in an oven. The name pencil comes from the predecessor of the graphite pencil: the lead lead (the lead was melted in a pot)

The pencil with a graphite and clay lead was invented in 1794 by the Frenchman Nicolas-Jacques Conté (1755 - 1805). In January 1795, he obtained the French patent and began production of the Conté pencil.

Crayons have been produced since the early 20th century.

What is the best pencil?

The best pencil does not exist. It all depends on your preferences and what kind of demands you place on the work. You can say that the cheaper the pencil, the less the intensity of the colors, mixability of colors and the shelf life of the work you have made. In fact, cheap is often expensive because cheap pencils break the lead sooner because the lead is thinner.

Everycolor has put together so-called trial sets to try out the various brands of pencils.

Hardnesses

Graphite pencils and charcoal pencils are often indicated in hardnesses. The hardness and shade of the pencil depends on the ratio of graphite to kaolin. The more graphite, the darker and softer the pencil is. A larger amount of kaolin makes the pencil harder and brighter.

The hardness is indicated by symbols from 9H (hard) to 9xxB (soft).

Different types of pencil

Graphite pencil

The graphite pencil consists of a mix of graphite and kaolin that allows artists to draw realistic images, create expressive lines, create light lines and more with enormous versatility.

Liquid Graphite

Liquid Graphite Pencil is a product that allows you to create authentic graphite pencil effects and pencil sketches with a liquid. There are different shades of graphite pencil. They are easy to dilute with water. The liquid pencil can be applied with a brush, nib or other drawing tool

Charcoal pencils

Charcoal produces rich tones and high contrast. This particular pencil is more brittle than other pencils, it is easy to fade charcoal or wipe off the paper completely if you make mistakes. Rough texture allows more charcoal to adhere to the paper

Carbon pencils

Carbon pencil has a combination of charcoal and graphite. Natural carbon is divided into hard (from charred wood chips) and soft. Carbon pencils have a consistent softness, for superior blending and texture - they leave a thick, hard line to erase.

Coloured pencils

Unlike graphite and charcoal pencils, the cores of coloured pencils are wax or oil based and contain varying amounts of pigments, additives and binders. Water-soluble (watercolour) pencils and pastel pencils are also manufactured, as well as colored pens for mechanical pencils.

Watercolour pencils

Watercolour pencils, also known as water-soluble pencils, can be used dry - like normal colored pencils - or they can be applied "wet" to get the watercolour effect you want. This technique can also be used to blend colours, and many artists will use both techniques in one piece of art.

Pastel pencil

The pastel pencil has a core of chalk. This pencil has a completely different working technique, but is also widely used for making detailed and realistic portraits. It is often used in combination with soft pastels.

Mechanical pencil

The mechanical pencil has a plastic or metal frame that resembles a ballpoint pen. This pencil uses replaceable graphite cartridges, which extend further as they wear. With a mechanical pencil, you can use thinner graphite rods and get much thinner lines as a result.

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.